Bekymmersfri höst med POLY-NET®LÖVSTOPP takrännenät   


POLY-NET®LÖVSTOPP – stopp för löv i takrännorna

För drygt tio år sedan lanserades originalet POLY-NET®LÖVSTOPP takrännenät på den svenska marknaden och skyddar nu tusentals fastigheter mot återkommande lövproblem.


 
Här på hemsidan hittar Du utförlig information om POLY-NET®LÖVSTOPP. Du kan under ”Dokument” ladda ner broschyr och monteringsanvisning. I bildarkivet hittar Du bilder på produkten monterad och klar. Din närmaste återförsäljare hittar Du under fliken ”Återförsäljare”. Om Du undrar över något vänligen kontakta oss. Alla kontaktuppgifter finns under ”Kontakt”.
 

POLY-NET®LÖVSTOPP passar alltid

Bredd 290 mmI kläm mot rännans långsida
Rännas botten hålls fri. Öppning min 4 cm.
 

 

 

Bredd  290 mm          I kläm mot långsidorna              Slits på minst 4 cm nedåt
Produktens bredd på 290 mm garanterar fullgod passning och funktion för 125 mm’s
takrännor som är de vanligast förekommande på villor och småhus.
Produkten anpassas enkelt för takrännor mindre än 125 mm genom att klippa bort någon maska i längdriktningen så att den öppningen neråt uppnår ett avstånd på 4-6 cm.
Denna anpassning kan även i vissa fall behöva göras för 125-ränna beroende på hur den är monterad.

Läs mer om funktionen här: Instruktion