FAQ – Vanliga frågor

Frequently Asked Questions/Vanliga frågor


Fungerar produkten även mot barr?
Ja den skyddar mot barr. En hel del barr fastnar på nätet men dessa åker genom nätet vid regn och sköljs bort av systemet. En förutsättning för att det skall fungera är att produkten är rätt monterad så att rännans botten är fri.


Blir inte löv och skräp liggande på nätet?
Merparten av löv, mossa och skräp far över nätet när det regnar. En del våta löv fastnar på nätet men torkar ut och blåser bort förr eller senare då nätets öppningar tillåter en bra genomluftning. Med tiden kan små lövrester samlas vid takrännans innersida men funktionen påverkas inte i första taget.


Finns produkten i andra färger?
Nej POLY-NET®LÖVSTOPP tillverkas endast i svart utförande. Produkten innehåller en viss del sot, därav den svarta färgen. Sot är ett naturligt skydd mot UV-strålning och ger produkten en livslängd på ca tio år i vårt nordiska klimat.


Vad händer vid snö och is?
I normalfallet händer inget mer än att systemet fryser till. Lövstoppen ligger kvar och fungerar som vanligt när snön tinar. Vid risk snöras som speciellt uppkommer vid stora snömängder på branta tak försedda med lackerade takpannor bör nätet säkras med Leafguards Fästbygel (om inte konventionellt snöskydd är monterat). Takrännans överkant eller nedskjutande fotplåt kan behöva borras upp med hål på 5 mm för att fullgod passning ska uppnås. Om bygeln går att trä in under falsen på takrännans insida undviks som regel borrning. Fästbygeln passar till 100-125 mm´s ränna av plåt och finns att köpa hos din återförsäljare.